Енергийна ефективност

ОТОПЛЕНИЕ,
ВЕНТИЛАЦИЯ И
КЛИМАТИЗАЦИЯ

Ние предлагаме системи за отопление, вентилация и климатизация (ОВК), които могат да се използват както в домашна, така и в търговска среда.

Цялостната система за отопление, вентилация и климатизация може да се използва за отопление или охлаждане на дома ви, като осигурява домашен комфорт и подобрява качеството на въздуха в помещенията.

Качествено HVAC оборудване

Изградете нова или актуализирайте своята HVAC система с енергийно ефективно оборудване.
Продуктите за климатизация ще се предлагат през 2024 г.

Качествено HVAC оборудване

Изградете нова или актуализирайте своята HVAC система с енергийно ефективно оборудване.
Продуктите за климатизация ще се предлагат през 2024 г.

Виж всички продукти

Вентилация

Вентилатори и аксесоари за домашна вентилация

Индустриални вентилатори и аксесоари

Климатизация

Налично през 2024 г.

Климатици

Аксесоари за климатични системи

Отоплителни уреди

Отоплителни уреди

Отоплителни уреди