Моторни и термични защити

Висококачествена защита на двигателя срещу претоварване и прегряване.


 

Можете да тествате нашата E-Business платформа за електронна търговия без регистрация, където имате достъп до всички продукти, техните цени, наличности, време за доставка и техническа информация.

 

Описание

Изборът на подходяща защита предпазва работата на двигателя при необичайни температурни условия и гарантира максимална постоянна работа, повишава ефективността и удължава срока на експлоатация. Ето защо трябва да избирате само висококачествено оборудване.

ELMARK предлага моторни и термични релета с номинално напрежение до 690V AC;50/60 Hz.

Разгледайте всички моторни и термична защита и пълна техническа информация тук:

Това са три полюсни релета, предназначени за защита на индукционните мотори от претоварване или прегряване. Монтират се към контактори серия LT1 K/Dxx и през техните NC контакти се преминава операционна верига за управление на мотора.

Термомагнитните прекъсвачи TM2/TM3 са предназначени за управление и защита на асинхронни двигатели от претоварване, прегряване или късо съединение. Защитата от свръхнатоварване на двигателя се извършва от вградените в прекъсвача термични елементи, а защитата на късото съединение се извършва от магнитните елементи.

Тези магнитни елементи позволяват настройване на тока на отсечка, която е равна на 13 пъти максималния ток на термичната защита. Елементите на защитата по претоварване включват и автоматична компенсация на околната температура.

В комбинация с минимално напреженов изключвател термомагнитният прекъсвач TM 2-Exx осигурява защита на електродвигателите от падане на фаза от захранването.

Има и допълнителни устройства за тях: напреженов изключвател за TM2, противовлажна кутия за TM2 и допълнителни контактни блокове (AE11 и AN11).

Защо защитата от прегряване на мотора е важна

Работата на електродвигател включва високи количества триене, високи честоти и поне два магнитни полюса. Колкото и добре проектиран мотор да е, и обаче, добре е бил сигурен, винаги има шанс да иззема и спре движението му, докато токът все още преминава през него.

В тези случаи един от начините за защита на чувствителните компоненти на електродвигател от изгаряне от натрупаната топлина е чрез изключване на захранването към мотора. Човешката реакция е твърде бавна, така че инженерите са измислили решение под формата на моторни термични устройства за защита като серия LT2.

Термичните релета имат биметални пластини /по 1 на фаза/ през тях протича токът на двигателите и индиректно се съединява. Биметалните пластини се огъват при преминаване на граничната стойност и това води до изключване на релето. Контактите променят позицията на превключвателя.

За да се избегне неоправдано изключване и термично изключване, има специфични класификации на защитните устройства, подходящи за малки и мощни двигатели. Колкото по-мощен е моторът, толкова повече мощност ще използва и толкова по-висока ще бъде температурата му – избягването на ненужното спиране става чрез инсталиране на правилния компонент.

Как работи

За да може подобно устройство да работи правилно, то трябва да се монтира към клемите на контактора, като допълнително се захваща посредством палец към корпуса му и монтажната позиция трябва да бъде вертикална максимален наклон до ± 5°. За защита на потребителя от късо съединение, преди комбинацията контактор- термично реле, трябва да се монтира подходящо оразмерен прекъсвач или предпазител.

За да се избегне объркване, се препоръчва тези компоненти да бъдат инсталирани от професионалисти – продуктите са предназначени за употреба от индустрията и трябва да се обработват само от обучен и сертифициран персонал.