Διανομείς ELMARK στην Πολωνία

Firma Handlowa "AM-ELEKTRO" Marcin Plonka
ul.Targowa 3, Kalwaria Zebrzydowska 34-130, 
Phone: +48 338765031
Fax: +48 338765031