Промишленост

 

Използването на върхови постижения при производството на високотехнологични решения в областта на електротехническото оборудване за ниско напрежение и осветителната апаратура постоянно разкрива нови пазари пред ЕЛМАРК. Една от посоките, в която компанията увеличава своето присъствие са именно индустриалните клиенти и B2B пазарът, където търсенето на рентабилни, качествени и издръжливи продукти е значително завишено.

 

В продължение на години, дружеството си изгражда добро име и сред представителите на промишлеността, където характеристики като надеждност, безопасност и енергийна ефективност говорят за високото качество на продуктите, предлагани от фирмата.

 

За времето от своето създаване дружеството съумя да сключи договори за доставка на оборудване с редица индустриални клиенти, което му дава възможност да разшири допълнително продуктовото си разнообразие и да отговори адекватно на повишените очаквания.

 

Стремежът на ЕЛМАРК, касаещ развитието на компанията в посока отношенията с големите индустриални клиенти включва постоянно подобряване на качеството, цената и надеждността на предлаганите продукти и компоненти. Сред характерните за този пазар приоритети на компанията е постоянното интегриране на иновации в решенията, които резонно спомагат за утвърждаване на марката сред промишлените потребители.

 

Електротехническите системи и оборудване за ниско напрежение, разработвани и произвеждани от ЕЛМАРК успешно намират приложение в заводи, фабрики, цехове и предприятия, както и множество други клиенти от сферата на промишлеността в редица държави в Европа и Близкия Изток.