ELMARK Invest JSC

Enostaven način za vlaganje v ELMARK

Vodilni evropski ponudnik rešitev za elektriko in razsvetljavo ELMARK je leta 2023 kotiral na bolgarski borzi v Sofiji, da bi razpršil kapitalsko strukturo in financiral širitev v Evropi.

Zakaj vlagati v ELMARK?

Naša strategija rasti

ELMARK načrtuje razvoj in širitev v dveh smereh:

Družba načrtuje znatno širitev trga v Zahodni Evropi s ponovitvijo svojega uspešnega modela v Srednji in Vzhodni Evropi, ki ga je uveljavila v zadnjih 20 letih. Družba načrtuje vzpostavitev 36 prodajnih mest v Srednji in Zahodni Evropi ter tako do leta 2026 povečati svojo prisotnost na trgu s sedanjih 10 na 18 držav.

Podjetje namerava uvesti povsem nov tržni koncept - Home Finishing. Nova tržna strategija Home Finishing se bo izvajala predvsem s spletno prodajo prek razvitega portala www.homefinishing.com v 6 državah in dveh fizičnih prodajnih mestih v Bolgariji /v Varni in Burgasu/. Vseh obstoječih 17 točk podjetja v teh državah bo zagotavljalo prodajne storitve in svetovanje, ki jih stranke potrebujejo.

Oglejte si Elmark Invest Teaser
ELMARK Invest Kombinirano finančno poročilo 2021
ELMARK Invest Vmesno finančno poročilo 30.06.2022
Letni finančni izkaz za leto 2022 in individualno poročilo
Finančno poročilo Elmark Invest 2022 - konsolidirano nerevidirano poročilo
Revidirana individualna finančna poročila za leto 2022 Elmark Invest
Obvestilo o roku za objavo CFR 2022
Revidirano konsolidirano računovodsko poročilo za leto 2022 Bolgarščina v BGN
Revidirano konsolidirano finančno poročilo za leto 2022 Slovenščina v EUR
Medletni individualni računovodski izkaz za leto 2023 Bolgarščina v BGN
Vmesni konsolidirani računovodski izkaz 2023 Bolgarski v BGN
Vmesni konsolidirani računovodski izkaz 2023 Slovenščina v EUR
Letni finančni izkaz za leto 2023 in individualno poročilo
ELMARK Invest Statut družbe
Obveščanje o notranjih informacijah v skladu s čl. 17, §1, v povezavi s čl. 7 Uredbe EP št. 596/2014
Interne informacije v skladu s členom. 17 05.06.2023
Obvestila z dne 16.06.2023 o razdeljeni dividendi in spremembi kapitala družbe
Obvestilo o roku za objavo CFR 2022
Obvestilo o povečanju osnovnega kapitala
Dokument o sprejemu, v katerem je naveden BEAM ELMARK Invest
Obvestilo o rokih za objavo poročil Elmark Invest 2022
Obvestilo Elmark Invest 30.05.2023
Obvestilo o roku za objavo CFR 2022
Home Finishing - Nov koncept trženja

Home Finishing je inovativen tržni koncept.

Zaradi tega je Home Finishing edinstven projekt ki še ni bil izveden nikjer v Evropi.

Home Finishing - Nov koncept trženja

Home Finishing je inovativen tržni koncept.

Zaradi tega je Home Finishing edinstven projekt ki še ni bil izveden nikjer v Evropi.