ELMARK Invest JSC

Jednoduchý spôsob, ako investovať do ELMARK

Popredný európsky poskytovateľ riešení pre elektrotechniku a osvetlenie ELMARK bol v roku 2023 kótovaný na bulharskej burze cenných papierov v Sofii s cieľom diverzifikovať kapitálovú štruktúru a financovať expanziu v Európe.

Prečo investovať do ELMARK?

Naša stratégia rastu

ELMARK plánuje svoj rozvoj a expanziu dvoma smermi:

Spoločnosť plánuje značnú expanziu na západoeurópskom trhu prostredníctvom replikácie svojho úspešného modelu v strednej a východnej Európe, ktorý zaviedla za posledných 20 rokov. Spoločnosť plánuje zriadiť 36 predajných miest v strednej a západnej Európe a do roku 2026 tak rozšíriť svoju prítomnosť na trhu zo súčasných 10 na 18 krajín.

Spoločnosť plánuje zaviesť úplne nový trhový koncept - Home Finishing. Nová stratégia trhu Home Finishing sa bude realizovať najmä prostredníctvom online predaja cez vytvorený portál www.homefinishing.com v 6 krajinách a dvoch fyzických predajných miest v Bulharsku /vo Varne a Burgase/. Všetkých existujúcich 17 predajných miest spoločnosti v týchto krajinách bude poskytovať predajný servis a poradenstvo, ktoré zákazníci potrebujú.

Zobraziť Elmark Invest Teaser
ELMARK Invest Kombinovaná finančná správa 2021
ELMARK Finančná správa Invest Intermediate 30.06.2022
Ročný finančný výkaz za rok 2022 a individuálna správa
Finančná správa Elmark Invest 2022 - konsolidovaná neauditovaná správa
Auditovaný individuálny finančný výkaz za rok 2022 Elmark Invest
Oznámenie o termíne zverejnenia CFR 2022
Auditovaná konsolidovaná finančná správa za rok 2022 Bulharčina v BGN
Auditovaná konsolidovaná finančná správa za rok 2022 Angličtina v EUR
Priebežná individuálna účtovná závierka 2023 Bulharčina v BGN
Priebežná konsolidovaná účtovná závierka 2023 Bulharčina v BGN
Priebežná konsolidovaná účtovná závierka 2023 Angličtina v EUR
Ročný finančný výkaz na rok 2023 a individuálna správa
Ročný konsolidovaný výkaz finančnej pozície na rok 2023
2023 Auditovaná individuálna účtovná závierka, správa o činnosti a správa audítora
ELMARK Investovať Stanovy spoločnosti
Pozvánka na zvolanie valného zhromaždenia na 16.06.2023
Zápisnica zo zasadnutia správnej rady 10.05.2023
Rozhodnutie jediného vlastníka 16.06.2023
Pozvánka na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na 17.8.2023
Rozhodnutie jediného vlastníka 17.08.2023
Pozvánka na zvolanie valného zhromaždenia na 29.3.2024
Pozvánka na zvolanie valného zhromaždenia na 2.4.2024 (namiesto 29.3.2024)
Rozhodnutie jediného vlastníka 2.04.2024
Pozvánka na zvolanie valného zhromaždenia na 17.6.2024
Rozhodnutie jediného vlastníka 17.06.2024
Oznámenie interných informácií podľa čl. 17 § 1 v spojení s čl. 7 nariadenia EP č. 596/2014
Interné informácie podľa čl. 17 05.06.2023
Oznámenia zo dňa 16.06.2023 o rozdelení dividend a zmene základného imania spoločnosti
Oznámenie o termíne zverejnenia CFR 2022
Oznámenie o zvýšení základného imania
Pozvánka na zvolanie valného zhromaždenia na 16.06.2023
Zápisnica zo zasadnutia správnej rady 10.05.2023
Rozhodnutie jediného vlastníka 16.06.2023
Pozvánka na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na 17.8.2023
Rozhodnutie jediného vlastníka 17.08.2023
Pozvánka na zvolanie valného zhromaždenia na 29.3.2024
Pozvánka na zvolanie valného zhromaždenia na 2.4.2024 (namiesto 29.3.2024)
Oznámenie o zmenách v predstavenstve 02.04.2024
Pozvánka na zvolanie valného zhromaždenia na 17.6.2024
Oznámenie o rozdelení zisku 17.06.2024
Dokument o prijatí, v ktorom je uvedená spoločnosť BEAM ELMARK Invest
Oznámenie o termínoch zverejnenia správ Elmark Invest 2022
Oznámenie Elmark Invest 30.05.2023
Oznámenie o termíne zverejnenia CFR 2022
Oznámenie o termíne uverejnenia CFR 2023
Home Finishing - Nová marketingová koncepcia

Home Finishing je inovatívny marketingový koncept.

To znamená, že Home Finishing jedinečný projekt ktorý ešte nebol realizovaný nikde v Európe.

Home Finishing - Nová marketingová koncepcia

Home Finishing je inovatívny marketingový koncept.

To znamená, že Home Finishing jedinečný projekt ktorý ešte nebol realizovaný nikde v Európe.