ELMARK Invest JSC

Jednoduchý spôsob, ako investovať do ELMARK

Popredný európsky poskytovateľ riešení pre elektrotechniku a osvetlenie ELMARK bol v roku 2023 kótovaný na bulharskej burze cenných papierov v Sofii s cieľom diverzifikovať kapitálovú štruktúru a financovať expanziu v Európe.

Prečo investovať do ELMARK?

Naša stratégia rastu

ELMARK plánuje svoj rozvoj a expanziu dvoma smermi:

Spoločnosť plánuje značnú expanziu na západoeurópskom trhu prostredníctvom replikácie svojho úspešného modelu v strednej a východnej Európe, ktorý zaviedla za posledných 20 rokov. Spoločnosť plánuje zriadiť 36 predajných miest v strednej a západnej Európe a do roku 2026 tak rozšíriť svoju prítomnosť na trhu zo súčasných 10 na 18 krajín.

Spoločnosť plánuje zaviesť úplne nový trhový koncept - Home Finishing. Nová stratégia trhu Home Finishing sa bude realizovať najmä prostredníctvom online predaja cez vytvorený portál www.homefinishing.com v 6 krajinách a dvoch fyzických predajných miest v Bulharsku /vo Varne a Burgase/. Všetkých existujúcich 17 predajných miest spoločnosti v týchto krajinách bude poskytovať predajný servis a poradenstvo, ktoré zákazníci potrebujú.

Zobraziť Elmark Invest Teaser
ELMARK Invest Kombinovaná finančná správa 2021
ELMARK Finančná správa Invest Intermediate 30.06.2022
Ročný finančný výkaz za rok 2022 a individuálna správa
Finančná správa Elmark Invest 2022 - konsolidovaná neauditovaná správa
Auditovaný individuálny finančný výkaz za rok 2022 Elmark Invest
Oznámenie o termíne zverejnenia CFR 2022
Auditovaná konsolidovaná finančná správa za rok 2022 Bulharčina v BGN
Auditovaná konsolidovaná finančná správa za rok 2022 Angličtina v EUR
Priebežná individuálna účtovná závierka 2023 Bulharčina v BGN
Priebežná konsolidovaná účtovná závierka 2023 Bulharčina v BGN
Priebežná konsolidovaná účtovná závierka 2023 Angličtina v EUR
Ročný finančný výkaz na rok 2023 a individuálna správa
ELMARK Investovať Stanovy spoločnosti
Oznámenie interných informácií podľa čl. 17 § 1 v spojení s čl. 7 nariadenia EP č. 596/2014
Interné informácie podľa čl. 17 05.06.2023
Oznámenia zo dňa 16.06.2023 o rozdelení dividend a zmene základného imania spoločnosti
Oznámenie o termíne zverejnenia CFR 2022
Oznámenie o zvýšení základného imania
Dokument o prijatí, v ktorom je uvedená spoločnosť BEAM ELMARK Invest
Oznámenie o termínoch zverejnenia správ Elmark Invest 2022
Oznámenie Elmark Invest 30.05.2023
Oznámenie o termíne zverejnenia CFR 2022
Home Finishing - Nová marketingová koncepcia

Home Finishing je inovatívny marketingový koncept.

To znamená, že Home Finishing jedinečný projekt ktorý ešte nebol realizovaný nikde v Európe.

Home Finishing - Nová marketingová koncepcia

Home Finishing je inovatívny marketingový koncept.

To znamená, že Home Finishing jedinečný projekt ktorý ešte nebol realizovaný nikde v Európe.