ELMARK Invest JSC

Jednostavan način za ulaganje ELMARK

Evropski dobavljač električnih i rasvjetnih rješenja ELMARK Na Bugarskoj berzi u Sofiji 2023. godine je izlistana kako bi diverzifikovala strukturu kapitala i finansijski rast u Evropi.

Zasto investirati u ELMARK?

Naša strategija rasta

ELMARK planira svoj razvoj i širenje u dva pravca:

Kompanija predviđa značajnu ekspanziju tržišta u zapadnoj Evropi replicirajući svoj uspešan model u centralnoj i istočnoj Evropi, primenjen u poslednjih 20 godina. Kompanija planira da uspostavi 36 prodajnih mesta širom centralne i zapadne Evrope i tako proširi svoje tržišno prisustvo sa sadašnjih 10 na 18 zemalja do 2026. godine.

Tvrtka planira uvesti potpuno novi tržišni koncept – Home Finishing. Novo Home Finishing tržišna strategija će se realizovati uglavnom putem online prodaje putem razvijenog portala www.homefinishing.com u 6 zemalja i dva fizička prodajna sajta u Bugarskoj /u Varni i Burgasu/. Svih postojećih 17 tačaka kompanije u ovim zemljama pružiće prodajnu uslugu i konsultacije koje su kupcima potrebne.

Prikaz Elmark Investiraj Teaser
ELMARK Kombinovani finansijski izveštaj za 2021. godinu
ELMARK Investicioni srednji finansijski izveštaj 30.06.2022
Godišnji finansijski izveštaj za 2022. godinu i individualni izveštaj
Finansijski izvještaj Elmark Invest 2022 – konsolidovani nerevidirani izvještaj
Revidirani pojedinačni finansijski izvještaj za 2022. godinu Elmark Invest
Obaveštenje o krajnjem roku za objavljivanje CFR 2022
Konsolidovani finansijski izveštaj za 2022. godinu
Konsolidovani finansijski izveštaj za 2022. godinu u EUR
Privremeni individualni finansijski izveštaj za 2023. godinu u BGN
Privremeni konsolidovani finansijski izveštaj za 2023. godinu u BGN
Privremeni konsolidovani finansijski izveštaj za 2023. godinu u EUR
Godišnji finansijski izveštaj za 2023. godinu i individualni izveštaj
Godišnji konsolidovani izveštaj o finansijskoj poziciji za 2023. godinu
Revizija pojedinačnih finansijskih izveštaja, izveštaja o aktivnostima i izveštaja revizora za 2023. godinu
ELMARK Investirajte Statut
Obaveštenje o internim informacijama iz čl. 17, §1, u vezi sa čl. 7 Uredbe br. 596/2014 EP
Interne informacije iz čl. 17 05.06.2023
Obavještenja od 16.06.2023. o raspodjeli dividende i promjena u kapitalu društva
Obaveštenje o krajnjem roku za objavljivanje CFR 2022
Obaveštenje o povećanju registrovanog kapitala
Dokument o prijemu sa listom BEAM ELMARK Invest
Obaveštenje o rokovima za objavljivanje Elmark Izvještaji Invest 2022
Biljeska Elmark Investirajte 30.05.2023
Obaveštenje o krajnjem roku za objavljivanje CFR 2022
Obaveštenje o roku za objavljivanje CFR 2023
Home Finishing – Novi marketinški koncept

Home Finishing je inovativan marketinški koncept.

To čini Home Finishing To je jedinstven projekat koji još uvek nije realizovan nigde u Evropi.

Home Finishing – Novi marketinški koncept

Home Finishing je inovativan marketinški koncept.

To čini Home Finishing To je jedinstven projekat koji još uvek nije realizovan nigde u Evropi.