Automatizácie

Či už vytvárate domáci alebo komerčný elektrický obvod s mnohými spotrebiteľmi, vždy je tu priestor pre automatizované ovládače, ističe a spínače s možnosťami diaľkového ovládania.

Tieto typy výrobkov umožňujú vytvorenie bezpečnejšieho a ľahšie udržiavateľného elektrického systému, ako aj poskytujú oveľa väčšiu kontrolu v porovnaní s ručne riadenými komponentmi.

Automatizačné produkty, ktoré poskytujeme

Ponúkame tu veľa, najmä preto, že sa špecializujeme na výrobu a distribúciu elektrických komponentov po celej EÚ. Tu sú všetky naše výrobky s malým vysvetlením, aký druh užitočnosti rôzne položky poskytujú.

Transformátory sa používajú na transformáciu typu elektrickej energie, ktorá vstupuje do akéhokoľvek elektrického systému - máme konvertory striedavého až jednosmerného prúdu, ktoré stabilizujú a normalizujú akýkoľvek prúd prechádzajúci systémom.

Meracie nástroje, časovače a relé majú užitočnejšiu aplikáciu s implementáciou na dohľad. Časovače sú nastavené ručne, ale môžu sa zapínať a vypínať v stanovenom čase dňa, meracie nástroje umožňujú používateľom merať prúdy a prestávky a relé poskytujú bezpečný spôsob pripojenia káblov k komponentom.

Ovládanie a signály sa používajú hlavne na zabezpečenie zapnutia a vypnutia elektrických motorov, zatiaľ čo svetelné signály poskytujú informácie o tom, či je obvod zaťažený alebo nie.

Kompenzačné jednotky kapacitného koeficientu sú pri práci s jemne vyladenými strojmi veľmi dôležité a poskytujú používateľom základnú ochrannú úlohu.

Mäkké štartére poskytujú bezpečný spôsob spustenia vysokovýkonného elektrického motora alebo spotrebiteľa bez výroby statickej elektriny. Tieto motorové štartéry sú pomerne užitočné v priemyselných oblastiach a sú namontované vedľa spotrebiteľa, ktorý kontrolujú.

Frekvenčné meniče zjemňujú frekvenciu cirkulujúcu do systému a poskytujú základnú ochrannú úlohu pre citlivejšie elektronické systémy.

Motor a tepelná ochrana je pomerne cenná, keď systém má pomerne veľa napätia prechádza cez neho, pretože poskytuje chladič a chráni komponenty pred nadmerným presunutiu na vykurovanie.

Štartéry sa používajú na spustenie elektrických motorov a spotrebiteľov a môžu vidieť aplikáciu v domácich a komerčných inštaláciách.

Slieče sú životne dôležité v tom, že poskytujú bezpečný spôsob, ako môžu používateľ pripojiť spotrebiteľov k brúseniu bez toho, aby vystavili uvedeného používateľa vysokému množstvu napätia.

Poistkové spojenia a základne sú základom každej bezpečnej dosky ističov, pretože poskytujú rozhranie, prostredníctvom ktorého používatelia inštalujú ďalšie ističe a autobusy.

Prepäťové zatknutia majú dôležitú úlohu pri ochrane elektrických systémov a elektroinštalácie pred prepäťom a prichádzajúcim prepätia.

Vypínače sú vyrobené tak, aby úplne vypli obvod, ku ktorému sú pripojené - čokoľvek za týmito odpojovačmi je absolútne bez napätia a dá sa s ním priamo manipulovať.

Zariadenia so zvyškovými obvodmi sú celkom užitočné, pokiaľ ide o manipuláciu so zvyškovými nábojmi v systéme - sú nevyhnutné pre bezpečnosť personálu a spotrebiteľov.

Ističe sú chrbtovou kosťou akéhokoľvek systému ochrany proti skratu alebo nadmernému napätiu, pretože automaticky vypínajú akýkoľvek systém, aby ho chránili pred nepriaznivým elektrickým správaním.

Miniatúrne ističe majú rovnakú úlohu ako väčšie ističe, ale väčšinou sa používajú v domácich a domácich aplikáciách.