СОЛАРНИ СИСТЕМИ

Енергията на бъдещето

Защо да изберете соларни системи?

Количеството енергия от Слънцето, достигащо Земята всеки ден, е огромно. Ако тази енергия се използва по подходящ начин, тя може да бъде преобразувана ефективно в електричество с помощта на допълнително оборудване – слънчеви енергийни системи.

Инсталираните соларни системи спестяват от момента, в който са включени. Колкото по-дълго използвате соларната система, толкова повече усещате ползите от слънчевата технология и поддържате околната среда чиста.

Слънчевата енергия може да се използва както за нуждите на домакинствата, така и може да се използва от много индустрии, спестявайки финансови ресурси и намалявайки замърсяването.

Научете повече за сoларните системи в ELMARK каталог

Видове Системи и тяхното приложение

Експлоатация и Продължителност на живота

Стойност, разход и ефективност

Продуктово портфолио

Коя система отговаря на Вашите нужди?

OFF-GRID СИСТЕМА

За места без изградено електрозахранване

Соларните панели произвеждат електричество, което се съхранява в свързания към системата акумулатор/и. За да може тази енергия да се използва в бита, инвертора преобразува постоянно токовото напрежение от акумулатора в променливо, преди да го подаде към консуматорите. По този начин се получава една напълно самостоятелна система за захранване на уреди, без нуждата от електрическа мрежа.

ОN-GRID СИСТЕМА

За места с изградено електрозахранване.

Когато е налично напрежение от мрежата, през светлата част на деня, соларните панели произвеждат ток, който се преобразува от мрежовия инвертор и се насочва към електрическата мрежа. При тази система не се използва акумулатор за съхранение на произведената електроенергия.Тези системи са предпочитани за изграждането на соларни централи с цел продажба на
електроенергия или изграждането на мрежова система за директно захранване на консуматори.

ХИБРИДНА СИСТЕМА

За места със или без изградено електрозахранване с възможност за съхранение на електричеството.

Принципът на работа на системата се определя изцяло от инвертора.

Съществуват няколко режима на работа на инвертора, които са: автономен соларен инвертор, мрежов соларен инвертор и комбиниран режим.

Преминете към соларна енергия

ELMARK експерти създават за Вас индивидуален проект въз основа на Вашите параметри и изисквания - напълно безплатно.

Всеки проект предоставя подробен финансов анализ на паричния поток за период от 21 години, даващ информация за периода на изплащане на системата, съгласно определените индивидуални параметри и начин на изграждане.

Получете безплатния си индивидуален проект

Стъпки, които трябва да следвате:

1. Кликнете върху бутона "Заявете проект" и попълнете изискваната информация

2. Изготвяме индивидуален проект и оферта, които Ви изпращаме

3. След получаване на одобрения на проекта и офертата, транспортираме слънчевите системи до Вашия адрес

4. Екип от ELMARK експерти инсталира слънчевите системи

5. ELMARK предоставя гаранционно обслужване за определен период