Искане за изготвяне на проект за фотоволтаична Слънчева система

  [map map-project show_address "zoom:15;clat:43.22127911441;clng:27.869212606665673;lat:43.22072392496977;lng:27.869386392211908"]

  наклонени, плоски, други

  Опишете повърхността и материала на вашия покрив

  Височината от основата на покрива до върха на покривната конструкция

  Височината на сградата от основата до покривната конструкция ( m )

  Код: капча