Zahtevek za pripravo projekta za fotovoltaični solarni sistem

  [map map-project show_address "zoom:15;clat:43.22127911441;clng:27.869212606665673;lat:43.22072392496977;lng:27.869386392211908"]

  navklju čni, ploščati, drugi

  Opišite površino in material vaše strehe

  Višina od osnove strehe do vrha strešne konstrukcije

  Višina objekta od osnove do strešne konstrukcije ( m )

  Koda: captcha