Žiadosť o prípravu projektu fotovoltaickej slnečnej sústavy

  [map map-project show_address "zoom:15;clat:43.22127911441;clng:27.869212606665673;lat:43.22072392496977;lng:27.869386392211908"]

  naklonený, plochý, iný

  Popíšte povrch a materiál vašej strechy

  Výška od základne strechy po vrchol strešnej konštrukcie

  Výška budovy od základne po strešnú konštrukciu ( m )

  Kód: captcha