Systémy inštalácie odolné proti výbuchu

Vypínace a zásuvky pre kompletnú inštaláciu domova a kancelárie.


 

Môžete vyskúšať našu platformu E-Business bez registrácie, kde máte prístup ku všetkým produktom, ich cenám, dostupnosti zásob, dodacej dobe a technickým informáciám.

 

Popis

V katalógu výrobkov Elmark uvádzame zariadenia používané vo výbušnom prostredí alebo súvisiace s výbušným prostredím, ako sú elektrické a neelektrické zariadenia, komponenty a bezpečnostné zariadenia, ovládacie a nastavovacie prvky potrebné na bezpečnú prevádzku týchto zariadení a ochranné systémy.

Všetky produkty tejto kategórie nájdete tu:

Zariadenia odolné proti výbuchu

V tejto kategórii nájdete:

  • Štartéry a indikátory odolné proti výbuchu;
  • Rozvodné boxy na prácu vo výbušnom prostredí;
  • Káblové vývodky na prácu vo výbušnom prostredí;
  • Ex-proof zátka pre prácu vo výbušnom prostredí;

Osvetlenie odolné proti výbuchu

V tejto kategórii nájdete:

  • Stropné a nástenné svietidlá odolné proti výbuchu;
  • Ex-ochrana vysokých svietidiel a stropných/stenových svietidiel;
  • Núdzové svietidlá odolné proti výbuchu;