Zahtjev za pripremu projekta fotonaponskog Sunčevog sustava

  [Kartografska karta-projekt show_address "Zoom:15;clat:43.22127911441;clng:27.86921260665673;lat:43.22072392496977;LNG:27.869386392211908"]

  nagnuto, ravno, ostalo

  Opišite površinu i materijal krova

  Visina od podnožja krova do vrha krovne konstrukcije

  Visina zgrade od podnožja do krovne konstrukcije ( m )

  Zakonik: captcha