Αίτηση σχεδιασμού μελέτης φωτοβολταϊκού συστήματος

  [map map-project show_address "zoom:15;clat:43.22127911441;clng:27.869212606665673;lat:43.22072392496977;lng:27.869386392211908"]

  κεκλιμένες, επίπεδες, άλλες

  Περιγράψτε την επιφάνεια και το υλικό της οροφής σας

  Το ύψος από τη βάση της οροφής μέχρι την κορυφή της δομής της οροφής

  Το ύψος του κτιρίου από τη βάση μέχρι τη δομή της οροφής ( m )

  Κώδικας: κάπτσα