Εκκινητές

Κατάλληλη προστασία για τη λειτουργία του κινητήρα.


 

Μπορείτε να δοκιμάσετε την πλατφόρμα E-Business χωρίς εγγραφή όπου θα έχετε πρόσβαση σε όλα τα προϊόντα, τις τιμές, τη διαθεσιμότητα, το χρόνο παράδοσης και τις τεχνικές πληροφορίες.

 

Περιγραφή

Η Elmark διαθέτει πολλές διαφορετικές σειρές εκκινητών.

Οι εκκινητές για άμεση εκκίνηση είναι συσκευές σχεδιασμένες για τηλεχειρισμό, άμεσο έλεγχο και προστασία κινητήρων επαγωγής ή άλλων ηλεκτρικών καταναλωτών. Είναι ένας συνδυασμός από ρελέ της σειράς LT1 Dxx και θερμική προστασία LT 2 Exx με εργοστασιακή καλωδίωση. Οι εκκινητές παρέχονται σε μεταλλικά ή πλαστικά κουτιά με τον αντίστοιχο κωδικό IP για προστασία από σκόνη και υγρασία. Κατά την τοποθέτηση θα πρέπει να υπάρχει προστασία της συσκευής από βραχυκύκλωμα μέσω διακοπτών ή αποσυνδεστών. Εάν είναι απαραίτητο, στο εργοστάσιο μπορεί να τοποθετηθεί διαφορετική θερμική προστασία σύμφωνα με τις προτιμήσεις του πελάτη. Η επιλογή κατάλληλης προστασίας προστατεύει τη λειτουργία του κινητήρα σε ασυνήθιστες συνθήκες θερμοκρασίας και εγγυάται μέγιστη σταθερή λειτουργία, αυξάνει την αποτελεσματικότητα και παρατείνει τη διάρκεια ζωής του.

Δείτε όλους τους Εκκινητές και τις πλήρεις τεχνικές πληροφορίες εδώ:

Οι εκκινητές "Star/Delta" είναι συσκευές σχεδιασμένες για τηλεχειρισμό, άμεσο έλεγχο και προστασία των επαγωγικών κινητήρων που είναι κουλουριαζόμενοι και λειτουργούν σύμφωνα με ένα σύστημα εκκίνησης "star/delta". Είναι ένας συνδυασμός τριών επαφών LT 1 Dxx σειρά, χρονομετατροπή και ένα σύνολο κουμπιών "έναρξη" και "stop" εργοστάσιο καλωδιωμένο. Παρέχουν την εύκολη χαλάρωση του κινητήρα δίνοντας τη δυνατότητα ρύθμισης του χρόνου για χαλάρωση στο "αστέρι" καθώς ο χρόνος για εναλλαγή μεταξύ "αστεριών" και "δέλτα" καθορίζεται σε 0,5 δευτερόλεπτα. Οι εκκινητές προσφέρονται στην αγορά σε δύο τύπους: • κλειστά κουτιά τύπου – μετάλλων που παρέχουν τον αντίστοιχο κωδικό IP από σκόνη και υγρασία (IP 54) καθώς κατά την τοποθέτηση θα πρέπει να παρέχεται προστασία της συσκευής από βραχυκύκλωμα μέσω διακοπτών ή αποσυνδεδετών • ανοιχτού τύπου – για τοποθέτηση σε κουτιά διανομής, καθώς κατά την τοποθέτηση θα πρέπει να παρέχεται προστασία της συσκευής από βραχυκύκλωμα μέσω διακοπτών ή αποσυνδεδετών Οι εκκινητές προσφέρονται στην αγορά χωρίς τοποθετημένη θερμική προστασία η οποία αγοράζεται ξεχωριστά ανάλογα με τη χωρητικότητα του κινητήρα. Η επιλογή κατάλληλης προστασίας εμποδίζει τη λειτουργία του κινητήρα σε ασυνήθιστες συνθήκες θερμοκρασίας και εγγυάται μέγιστη σταθερή λειτουργία, αυξάνει την αποτελεσματικότητα και παρατείνει τη διάρκεια της εκμετάλλευσης. Εάν είναι απαραίτητο, κατόπιν εντολής του πελάτη η τάση λειτουργίας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του πνευματικού εκκινητή μπορεί να αλλάξει.

Ο αντίστροφος εκκινητής είναι συσκευές που χρησιμοποιούνται για την άμεση έναρξη, την αντίστροφη έναρξη και την προστασία των επαγωγικών μηχανών με το κοντό συνδεδεμένο στροφέα. Είναι ένας συνδυασμός δύο επαφών LT1 Dxx σειρά παρέχεται με δύο κουμπιά "έναρξη" και ένα "stop" εργοστάσιο καλωδιωμένο. Παρέχουν την χαλάρωση του κινητήρα σε μία από τις κατευθύνσεις με δυνατότητα να πατήσετε το κουμπί "stop" και να δώσετε εντολή από την άλλη "εκκίνηση" για την αλλαγή της κατεύθυνσης περιέλιξης του κινητήρα. Οι δύο επαφές είναι μηχανικά μπλοκαρισμένες και δεν επιτρέπουν ταυτόχρονη εκκίνηση και στις δύο κατευθύνσεις περιέλιξης. Προσφέρονται εκκινητές – κλειστού τύπου σε μεταλλικά κουτιά που παρέχουν τον αντίστοιχο κωδικό IP από σκόνη και υγρασία (IP54) καθώς κατά την τοποθέτηση θα πρέπει να παρέχεται προστασία της συσκευής από βραχυκύκλωμα μέσω διακοπτών ή αποσμητικών. Οι εκκινητές προσφέρονται με τοποθετημένη θερμική προστασία η οποία μπορεί να αντικατασταθεί ανάλογα με την ισχύ του κινητήρα. Η επιλογή κατάλληλης προστασίας εμποδίζει τη λειτουργία του κινητήρα σε ασυνήθιστες συνθήκες θερμοκρασίας και εγγυάται μέγιστη σταθερή λειτουργία, αυξάνει την αποτελεσματικότητα και παρατείνει τη διάρκεια της εκμετάλλευσης. Εάν είναι απαραίτητο, κατά σειρά η τάση λειτουργίας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του πνευματικού μαλακού εκκινητή μπορεί να αλλάξει.