OPŠTI USLOVI GARANCIJE

OVAJ DOKUMENT DEFINIŠE OPŠTE USLOVE GARANCIJE ZA PROIZVODE SA ZAŠTITNIM ZNAKOM ELMARK PORUČENI NAKON SEPTEMBRA 1. 2017.

 

1.GARANCIJA

 

Garancioni rok proizvoda počinje od dana njegove kupovine, definisan računom, fakturom ili drugim dokumentom o plaćanju. Ovaj dokument mora biti čuvan sa računom da bi kao takav mogao biti primenjivan.

Garancioni rok je različit u zavisnosti od kategorije proizvoda naznačen u poslednjem izdanju kataloga ELMARK ELECTRICAL, ELMARK LIGHTNING i ELMARK Elektrotehničke opreme, dostupni za preuzimanje na  WWW.ELMARKHOLDING.EU

 

2.GARANCIONA USLUGA

 

Ova garancija pokriva samo proizvode koji se koriste u okvirima njihove oznake ili njihove normalne upotrebe i za koje je važi sledeće:

 

- Radni uslovi su u saglasnosti sa informacijama koje se odnose na proizvode, njihovo pakovanje, primenjenu, dokumentaciju i tehničke kataloge ELMARK-a.

-  Temperatura spoljašnje sredine je uvek u okvirima radnog prostora.

- Električna instalacija u radnom prostoru nije podvrgnuta naponskim varijacijama koje su van prihvaćenog opsega pomenutog u tehničkim dokumentima.

-  Proizvodi su priključeni, instalirani i korišćeni pravilno u skladu sa uputstvom za upotrebu proizvođača, unutar okvira već unapred određenih vrednosti, uslova sredine pojašnjene u tehničkim specifikacijama, uputstvom za upotrebu kao i standardima i drugim dokumentima koja se dobijaju uz proizvod .

 

Jedina obaveza ELMARK-a u okviru gore navedenih garancijskih uslova je ograničena na zamenu ili popravku svakog proizvoda za koji se definiše kao kvar nastao u toku proizvodnje ili korišćenog materijala pri proizvodnji. Troškovi u vezi sa instalacijom tj. ugradnjom  ili demontiranjem proizvoda nisu uračunati u garanciju.

 

Korisnik može koristiti garanciju samo na mestu gde je izvršena kupovina uz potpunu  dokumentaciju o proizvodu.

 

Ukoliko kupac odluči da pošalje reklamirani proizvod prodavcu po kuriru, troškove pošiljke kao i rizik transporta pripadaće kupcu.

 

Svi već pomenuti garancijiski uslovi su važeći ukoliko ELMARK-ov predstavnik ima pristup neispravnim proizvodima u cilju da proceni greške, ukoliko je potrebno.

 

Korisnik ne može koristiti garancione uslove u sledećim situacijama:

 

2.1. Instalaciju vrši nestručna i neovlašćena osoba.

2.2. Popravka je rađena na nedozvoljenom mestu od strane neovlašćene osobe.

2.3. U slučaju greške koja je nastala nepravilnim korišćenjem.

2.4. Garancija ne pokriva proizvode koji su nepravilno povezani, podešeni i korišćeni.

2.5. Garancija ne pokriva štetu nastalom nepravilnom, starom ili ne funkcionalnom električnom instalacijom.

2.6. U slučaju ukoliko proizvod nije u fizički ispravnom stanju.

2.7. Ukoliko su dokumenta za proizvod su izgubljena. (faktura ili račun)

2.8. Garancija ne pokriva štetu nanetom: vlagom, poplavom, vatrom, prirodnim katastrofama, preopterećenjem električne instalacije, strujnog udara, neosiguranim radovima, takođe i fizička oštećenja, ogrebanih, prljavih, sagorelih i drugih instalacija ili nenamernih dela zloupotrebe, nepravilne upotrebe, nestandardne instalacije ili upotrebe u uslovima koji su u toku standardizovane instalacije, uputstva za upotrebu, propisi, uključujući i one bez ograničenja sastojane u industrijskim standardima sigurnosti i/ili električnih standarda za određeni region.

 

2.9. Garancija ne pokriva komponente proizvoda sa ograničenim garancijskim uslovima 2 godine: baterije, potrošače, itd.

 

Ova garancija ne pokriva troškove radne snage koja će da installira ili demontira uređaj/proizvod.

 

ELMARK zadržava pravo na donošenje krajnje odluke u vezi sa originalnošću svakog garantnog lista.

 

3.Prihvaćeno rešenje sa naše strane odvijaće se na sledeći način:

ELMARK će izabrati:

3.1 Da popravi proizvod besplatno

3.2 Da ga zameni sa novim indentičnim proizvodom u funkcionalnom stanju (postoji mogućnost da se zameni sa istim modelom)

 

UPOZORENjE :

Pre nego što zatražite zahtev, molimo Vas da pažljivo proverite da li je problem proizvoda pokriven garancijskim uslovima u skladu sa tačnim uslovima upotrebe.

Ukoliko provera pokazuje da kvar ne može biti tretiran pod garancijom proizvoda i ako je vanredna popravka odbijena sa Vaše strane, postoji mogućnost za Vas da plaćate troškove prevoza.

-              Vanredna popravka je plaćena od strane klijenta.

-              ELMARK neće biti odgovoran za uslove električnog napajanja, uključujući strujne udare, hipertenziju, spojeve sa nestandardnim visoko naponskim provodnicima, pad napona kao i kontrolne sisteme za puls struje koja izlazi podešena za proizvod u opsegu i naznačena u relevantnim standardima u okvirima snabdevanja.

 

Za proizvode prodane kupcu koji nemaju naznačeni ELMARK zaštitni znak, nisu važeći trenutni uslovi garancije.

Opšti garancijski uslovi i uslovi su važeći za proizvode prodate u Evropi.

 

 

PRODUŽENA GARANCIJA

!!! Ovi uslovi su za kupce, koji koriste proizvod u njihovoj osnovnoj svrsi, a ne za preprodavce. Produženi uslovi garancije nisu važeći za partnere i distributere sa kojima ELMARK ima ugovore o trgovini.

Produžena garancija važi za sve proizvode sa ELMARK zaštitnim znakom, prikazani u našim katalozima ELMARK LIGHTNING i ELMARK ELECTRICAL, dostupni za preuzimanje na WWW.ELMARKHOLDING.EU i nema naznake “OGRANIČENA PONUDA LIMITED OFFER/UNTIL SUPPLIES LAST

 

Korisnici koji žele produženu garanciju moraju:

-Da imaju porudžbinu ELMARK proizvoda od 01.12.2017

-Da prijave porudžbinu na http://elmarkholding.eu/sr/extended-warranty.html tako što popune sva zahtevana prazna polja i pritisnu dugme pošalji.

-Da načine registraciju do 14 dana nakon datuma kupovine.

 

Produžena garancija ima iste uslove kao i opšta garancija.

Garancija je važeća samo u slučaju ukoliko su informacije koje ste pružili prilikom registracije tačne i primljene od strane ELMARK-a.

 

Nakon registracije kupljenog, korisnik će primiti e-mejl sa jedinstvenim brojem, koji potvrđuje Vašu registraciju.

 

Sa traženim zahtevom u okviru produžene garancije, kupac mora podneti dokument o kupovini proizvoda, e-mejl potvrdu o zahtevu za produženu garanciju kao i sam proizvod.

Samo kupac može da koristi produženu garanciju.

Niko nema pravo da menja uslove kao predstavnik, distributer, preprodavac, modifikuje ili da proširuje opštu ili proširenu garanciju u ime ELMARK-a, bez obzira na razloge.

 

 

  • ELMARK nudi 7 godina standardne proizvodne garancije. Za ovaj proizvod se ne primenjuje opcija produžene garancije. Kada je kupljeni proizvod namenjen industrijskoj upotrebi, garancija je 3 godine.

 

  • ELMARK nudi 5 godina standardne proizvodne garancije i 2 godine produžene garancije uz registraciju kupovine na e-mail adresi: http://elmarkholding.eu/sr/extended-warranty.html.  Kada je kupljeni proizvod namenjen industrijskoj upotrebi, garancija je 3 godine.

 

 

 

  • ELMARK nudi 5 godina standardne proizvodne garancije. Za ovaj proizvod se ne primenjuje opcija produžene garancije.

 

 

 

  • ELMARK nudi 4 godine standardne proizvodne garancije. Za ovaj proizvod se ne primenjuje opcija produžene garancije.

 

 

  • ELMARK nudi 3 godine standardne proizvodne garancije. Za ovaj proizvod se ne primenjuje opcija produžene garancije.

 

 

  • ELMARK nudi 2 godine standardne proizvodne garancije. Za ovaj proizvod se ne primenjuje opcija produžene garancije.

 

  • ELMARK nudi 1 godinu standardne proizvodne garancije. Za ovaj proizvod se ne primenjuje opcija produžene garancije.