Potrošači

 

 

Oblast u kojoj se ELMARK razvijao od formiranja preduzeća je ponuda efikasnih rešenja za krajnje korisnike. Ovo je strateški važno tržište za kompaniju u kojoj je osnovana i u kojoj je sebe održavala kao ključnog igrača od svog formiranja.

 

Za krajnje korisnike je važno da imaju pouzdane i energetski štedljive proizvode i rešenja koja će pronaći u asortimanu kompanije koji su dokazali, održavali i čak povećali svoj kvalitet tokom godina. Tradicija i pristup prodaje usmeren prema krajnjim korisnicima je zadobio njihovo poverenje i proširio uticaj kompanije na ovim tržištima.

 

Najvažnije u ovom pogledu su sistemi za rasvetu koje nudi kompanija ELMARK i koji kombinuju kvalitet, pouzdanost, bezbednost i povoljnu cenu kako bi ponudili kupcima rešenja koja zadovoljavaju 100% njihovih očekivanja. Permanentna ambicija kompanije da razvije i proizvede takve sisteme jasno naglašava presudnu važnost krajnjih korisnika u strategiji za razvoj kompanije.

 

Sve više i više korisnici postaju upoznati sa proizvodima kompanije preko široke distributivne mreže. Ova činjenica je takođe podržana od strane stroge kontrole kvaliteta, bezbednosnih garancija i trajnosti proizvoda, politike sertifikacije i vrlo konkurentnih cena koje nudi kompanija ELMARK.

 

Tokom godina, kompanija je dokazala svoju lojalnost, brigu i posvećenost prema potrebama korisnika i ovo je taj važan faktor koji je značajno doprineo dobrom ugledu naše kompanije danas.