Profil kompanije

 

 

Od svog osnivanja ELMARK se razvija kao vodeći proizvođač i distributer širokog spektra niskonaponske električne opreme i rasvetnih sistema u jugoistočnoj Evropi i pouzdan međunarodni partner.

 

Misija

Niz strateških koraka omogućio je ELMARKU da ponudi više kvalitetnih proizvoda koji lako mogu dopreti do bilo koje tačke na planeti gde su visoka pouzdanost i jeftina rešenja cenjena. To je važno za nas da nastavimo pobošljavati naše proizvode i da obezbedimo pouzdane komponente.

 

Vizija

ELMARK nastoji da bude lider u stvaranju i razvoju niza proizvoda i rešenja koja su deo našeg proizvodnog programa. Naši sistemi su dobili veome cenjene međunarodne sertifikate u kratkom vremenu i mi smo bili u mogućnosti da steknemo uporište kako na domaćem tržištu tako i na brojnim stranim tržištima gde brend postaje sve popularniji.

 

Filozofija

ELMARK filozofija se sastoji u održavanju ekskluzivnih kvalitetnih proizvoda i usluga. Zadovoljstvo koje mi doživljavamo u našem radu dobijamo kroz poverenje naših klijenata. Mi imamo ambiciju da konstantno pobošljavamo rešenja koja predstavljamo da učinimo svet boljim, funkcionalnijim i sigurnijim mestom. 

 

Proizvodi

Razvoj i proizvodnja ELMARK proizvoda su prilagođeni potrebama tržišta kako u pogledu kvaliteta, funkcionalnosti i cene, tako i u pogledu nivoa sigurnosnih standarda. Proizvodna linija je razvijena u skladu sa vodećim svetskim trendovima energetske efikasnosti i ekološkom proizvodnjom. Preko 5000 različitih artikala grupisanih u 22 grupe proizvoda čine električne i svetlosne sisteme koje mi nudimo pogodne za sve uslove u praksi.

 

Perspektiva

Tokom proteklih nekoliko godina kompanija se eksponencijalno razvija što potvrđuje našu posvećenost potrebama korisnika. Velike investicije u razvoj procesa proizvodnje i poboljšanje kontrole kvaliteta, proširenje proizvodnog programa, obuka zaposlenih koja se održava svake godine ima za posledicu visoke stope razvoja i odlične projekcije učinka za ELMARK.

 

Značajno poboljšana finansijska i tržišna performansa  i procedura za registraciju ELMARKA kao evropske kompanije (CE) obezbeđuje poverenje i razuman optimizam u budućem uspehu  kompanije u svome predstavljanju u većem obimu prema brojnim evropskim i svetskim tržištima.