Εκτεταμένη εγγύηση

Μέχρι 7 χρόνια δωρεάν

ELMARK εγγυάται προϊόντα υψηλής ποιότητας και ανθεκτικότητας και σας προσφέρει τη δυνατότητα να λάβετε μια εκτεταμένη εγγύηση για τα προϊόντα ELMARK που έχετε αγοράσει. Με την επέκταση της εγγύησης ELMARK , μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον έτη στην κανονική σας εγγύηση έως και 7 έτη. Καταχωρήστε την αγορά σας με το εμπορικό σήμα ELMARK εντός 14 ημερών.

Η εγγύηση ισχύει για όλα τα προϊόντα που φέρουν ειδική σήμανση.

Για όλα τα άλλα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της περιορισμένης προσφοράς/μέχρι εξαντλήσεως της προμήθειας, ισχύουν οι συνήθεις όροι εγγύησης.

ELMARK τα προϊόντα είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανόνες και πρότυπα και πληρούν τις υψηλότερες απαιτήσεις ποιότητας. Είμαστε υπερήφανοι για την αναγνώριση της ALLIANZ Γερμανίας για την έλλειψη απαιτήσεων για 11+ συνεχή έτη όσον αφορά την ασφάλιση "Αστική ευθύνη προϊόντων" για 1'500'000 EUR.