Logisitcs

 

 

Ο σχεδιασμός των logistics αποτελεί βασικό στοιχείο της ανάπτυξης και της επιτυχίας μιας επιχείρησης. Για το λόγο αυτό η ELMARK προσπαθεί να βελτιώσει την προσέγγιση και τις δυνατότητές της στον τομέα αυτό και να φτάνει τους συνεργάτες και τους πελάτες της, ανεξάρτητα από την τοποθεσία τους σε όλο τον κόσμο.

 

Η ιδιαίτερη προσοχή στα logistics και την αποτελεσματικότητά τους κερδίζει την εμπιστοσύνη και το σεβασμό των πελατών και των συνεργατών μας, οι οποίοι νωρίζουν ότι μπορούν να βασιστούν σε εμάς για να λάβουν τα προϊόντα που χρειάζονται μέσα σε σύντομες και αποδεκτές από αυτούς προθεσμίες.

 

Τα κεντρικά γραφεία της ELMARK Holding AD βρίσκονται στη Βάρνα της Βουλγαρίας. Η εταιρεία διαθέτει ένα σύγχρονο, πενταόροφο κτίριο με συνολικό εμβαδόν 3.500 τμ που στεγάζει τις δομές διαχείρισης της ELMARK και τα τμήματα διεθνούς εμπορίου.

 

Οι κύριες εγκαταστάσεις παραγωγής διαχειρίζονται από την ELMARK Industries AD,  μέλος του ομίλου, η οποία βρίσκεται σε στρατηγική θέση κοντά στην πόλη Ντόμπριτς σε  έκταση 10.000 τμ. Η ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η άριστη υποδομή, οι πολλαπλές συγκοινωνιακές συνδέσεις και οι μελλοντικές επενδύσεις στην περιοχή παρέχουν άφθονες ευκαιρίες και εγγυώνται γρήγορη παράδοση στα υποκαταστήματα που διαθέτουμε σε πολλές χώρες.

 

Η ELMARK είναι κάτοχος άδειας ΕΕ για διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων και ο στόλος της εταιρείας διαθέτει φορτηγά που εξυπηρετούν τα δίκτυα διανομής της εταιρείας στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη, ώστε να επιτύχουν την παράδοση στον τόπο προορισμού μέσα σε 3 ημέρες.

 

Κατόπιν της σημαντικής της επέκτασης, η ELMARK επένδυσε σε ένα σύγχρονο κέντρο logistics. Η τοποθεσία στην διασταύρωση Ευρώπης-Ασίας, κοντά στο Πανευρωπαϊκό Διάδρομο Μεταφορών 8, βοηθά την εταιρεία να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του συστήματος διανομής. Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης διατηρούν αποθέματα όλων των προϊόντων και έτσι μπορούμε να ανταποκριθούμε γρήγορα στις ανάγκες των πολλαπλών πελατών μας. Ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι η μεταφορά των εμπορευμάτων εντός 3-7 ημερών οδικώς  προς την Τουρκία, το Ιράκ και εντός 14 ημερών διά θαλάσσης ως την Αίγυπτο.

 

Σήμερα, τα προϊόντα της ELMARK μπορούν να φτάσουν εύκολα σε διάφορα σημεία του κόσμου όπου υπάρχει ανάγκη για αξιόπιστο επαγγελματικό ηλεκτρολογικό εξοπλισμό χαμηλής τάσης και προϊόντα φωτισμού.

 

Εξυπηρέτηση όλων των θυγατρικών εταιρειών με σύγχρονο λογισμικό.

Ένα σύγχρονο σύστημα ERP για την ενοποιημένη διαχείριση των επιχειρήσεων εισήχθη σε όλη την δομή της εταιρείας επιτρέποντας τον καλύτερο συντονισμό των λειτουργικών τμημάτων και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων. Η ELMARK προσπαθεί να συνδέσει όλα τα στάδια του κύκλου παραγωγής και να καταγράψει αυτόματα τα αποτελέσματα από κάθε ένα. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για μια δομή αυτής της κλίμακας για να διασφαλιστεί ότι όλες οι εταιρείες του ομίλου, ανεξάρτητα από την τοποθεσία τους, λειτουργούν με ενιαίο σύστημα πληροφοριών.

 

Χωρίς ενιαία λύση πληροφόρησης, το εμπόδιο της γλώσσας φαίνεται πολύ μεγάλο και η εποπτεία ανθρώπινου δυναμικού και δραστηριοτήτων θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Η λειτουργικότητα του συστήματος ERP αναπτύσσεται σε καθημερινή βάση για να αυτοματοποιήθει η εξυπηρέτηση και να διευκολυνθεί η πρόσβαση των πελατών στα προϊόντα ELMARK.