Εταιρική Υπευθυνότητα και Βιωσιμότητα

 

Κάθε εταιρεία που ισχυρίζεται ότι είναι ηγέτης της αγοράς και έχει σοβαρά μακροπρόθεσμα σχέδια επιχειρηματικής και δημόσιας ανάπτυξης πρέπει να εκδηλώσει το όραμά της για το μέλλον.

 

Ευθύνη

Η ELMARK έχει τη φιλοδοξία να είναι σύμβολο ευθύνης – πιστεύουμε ότι στις μέρες μας ο στόχος για βελτίωση της ζωής όλων των ανθρώπων πρέπει να είναι κεντρικός στην έμπνευση των επιχειρήσεων. Η εταιρική ευθύνη της ELMARK δεν συνίσταται μόνο στην ευθύνη για την κοινωνία στο σύνολό της, αλλά φυσικά εκτείνεται και στη φροντίδα για την τοπική κοινωνία, την αειφόρο ανάπτυξη και τη βελτίωση των οικονομικών προοπτικών της περιοχής.

 

Περιβάλλον

Όπως και άλλες κορυφαίες εταιρείες σε όλο τον κόσμο, και εμείς προσπαθούμε να συμμορφωνόμαστε και να ακολουθούμε τα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα στην παραγωγή ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις των διεργασιών στο περιβάλλον. Μερικές από τις υψηλότερες προτεραιότητες της πορείας μας, είναι το υψηλό επίπεδο ενεργειακής απόδοσης με την οποία στοχεύουμε τόσο στην ελαχιστοποίηση του κόστους μας σε μακροπρόθεσμη βάση όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος.

 

Εκπαίδευση προσωπικού

Η ELMARK επενδύει σημαντικούς πόρους και χρόνο στην εκπαίδευση του προσωπικού της. Για εμάς είναι σημαντικό να έχουμε μια ειδική ομάδα αρμόδια από κάθε άποψη.

 

Αποτελεσματική παραγωγή

Η ELMARK χρησιμοποιεί συστήματα και τεχνολογίες τελευταίες γενιάς που βελτιώνουν σημαντικά την αποδοτικότητα της διαδικασίας παραγωγής. Έτσι μπορούμε εύκολα να επιτύχουμε την ποιότητα που αξίζουν οι καταναλωτές μας σε λογικές τιμές.

 

Δεοντολογία

Η ηθική στάση της εταιρείας προς τους εργαζομένους της μας έχει καταστήσει έναν από τους καλύτερους εργοδότες, πράγμα που προκαλεί πολλούς νέους να αναζητήσουν επαγγελματική σταδιοδρομία κοντά μας.

 

Ιδιαίτερη προσέγγιση σε κάθε αγορά

Η ELMARK επιδιώκει να εφαρμόσει μια ατομική προσέγγιση για κάθε νέα αγορά στην οποία εισέρχεται. Είμαστε σε θέση να αναλύσουμε την τοπική ιδιαιτερότητα, τις προσδοκίες και τις ανάγκες των καταναλωτών, προκειμένου να προσφέρουμε τις πιο κατάλληλες και εύλογες τεχνολογικές λύσεις.

 

Ποιότητα ζωής

Η ολοκληρωμένη εταιρική ευθύνη είναι σημαντική όχι μόνο από την άποψη εικόνας, αλλά και όσον αφορά τις δεσμεύσεις για την κοινωνία στην οποία αναπτυσσόμαστε. Μια επιτυχημένη επιχείρηση αποτελείται όχι μόνο από ανάπτυξη, κόστη και οφέλη, αλλά και από πολύ πιο πολύτιμα πράγματα όπως καλή συμπεριφορά, ειλικρινή φροντίδα και αφοσίωση στους ανθρώπους. Για να έχουμε ένα ακόμη πιο σημαντικό και υπεύθυνο ρόλο στη δημόσια ζωή, προσπαθούμε να συμμετέχουμε σε διάφορες πρωτοβουλίες που υπόσχονται ένα καλύτερο μέλλον για εμάς, τις οικογένειές μας, τους γονείς μας, τα παιδιά και τα εγγόνια μας.