Kancelarije i institucije

 

ELMARK nudi veliki broj proizvoda u oblasti rasvjetnih i električnih sistema dizajniranih da zadovolje potrebe kancelarija, raznih javnih institucija i organizacija. Neki od klijenata kompanije su obrazovne institucije, opštinske uprave, vladine agencije, bolnice, ustanove i druge organizacije od javnog značaja.

 

Ponuda pouzdanih i bezbjednih rješenja koja se mogu uspješno integrirati u zgrade različitih javnih organizacija je važna za kompaniju i omogućava joj da nastavi predstavljajući sebe kao dobavljača kvalitetnih sistema i proizvoda.

 

Fokus ELMARKA na ovom tržištu je u velikoj mjeri zasnovan na filozofiji kompanije koja naglašava značaj vlastitog doprinosa unapređenju životnog stila i sve veće društvene odgovornosti.

 

Ambicija kompanije da razvije ovo tržište je takođe i zbog potrebe za efikasnim rješenjima dizajniranim za savremene administrativne i poslovne zgrade. Činjenica je da sve veći broj institucija bira proizvode ELMARK kako bi osigurali stalan nivo komfora u kombinaciji sa sigurnošću i profitabilnošću.

 

U kratkom vremenskom roku kompanija je bila u mogućnosti da ostvari uporište na ovom tržištu i da brzo zadobije povjerenje potrošača postajući simbol kvaliteta, kako u oblasti električnih komponenata i sistema tako i u oblasti rasvjetne opreme.