MCB C60N

 

 

 

 

Техническа характеристика:
- Номинално напрежение: 230/400V; 50/60Hz
- Номинален ток: 1-63А
- Изключвателна възможност: 6000 А
- Полюси: 1; 2; 3;4
- Крива на изключване: B;C

B- максималнотоковият изключвател се задейства между 3 и 5 In;за защита на захранващи кабели с голяма дължина и електрически генератори

С - максималнотоковият изключвател се задейства между 5 и 10In; за защита на захранващи кабели и стандартни консуматори

-  Електрическа износоустойчивост(бр. цикли ):≥8000
- Механическа износоустойчивост(бр. цикли):≥50000
- Клас на токоограничение: 3
- Степен на защита: IP>20
- Температура на околната среда: -5 до +40°С±2°С

 

Монтаж: Вертикално на монтажна DIN шина

 

Стандарти: EN60898-1Още снимки