MCB C40N

 

 

 

 

Техническа характеристика:

 - Номинално напрежение: 230/400V; 50/60Hz

 - Номинален ток: 2-63А

 - Изключвателна възможност: 4500 А

 - Полюси: 1, 2, 3

 - Крива на изключване: C
С - максималнотоковият изключвател се задейства между 5 и 10In; за защита на захранващи кабели и стандартни консуматори
-  Електрическа износоустойчивост(бр. цикли ):≥4000

 - Механическа износоустойчивост(бр. цикли):≥20000

 - Клас на токоограничение: 3

 - Степен на защита: IP>20

 - Температура на околната среда: -5 до +40°С±2°С
 
Монтаж: Вертикално на монтажна DIN шина
 
Стандарти: EN60898-1Още снимки