Електромер DDS-3Y-80

 

 

 

 

Технически характеристики:
- Директно измерване на токове: до  20(80)А, 50/60Hz
- Автоматична компенсация на температурата 
- Led индикатор за фазово напрежение 
- Индикация за грешно свързан кабел
- Индикация за грешно измерване 
- Клас на точност: 1 
- Брой на тарифите: 1
- Константа на електромера: 800 (imp/kWh)